سامانه سنجش استعداد و توانمندی

سامانه استعداد یابی و سنجش تفاوت های فردی و ارائه خدمات مشاوره به دانش‌آموزان

ویژه مشاوران و آموزشگاه ها

سامانه سنجش استعداد توانمندی یک سامانه شخصی شده برای مشاوران و آموزشگاه ها می باشد که می توانند با دامین و صفحه ویژه خود به برگزاری آزمون های سنجش و استعداد و توانمندی اقدام نمایند و از نتایج آن در مشاوره های خود بهره مند گردند.

خدمات این مرکز در یک نگاه

شما می توانید به عنوان مشاور یا مدرسه با سفارش این سامانه از خدمات زیر استفاده نمایید

لیست آزمون های فعال در سامانه

خودپنداره
کارل راجرز

خودپنداره

این آزمون تصور شما از خودتان را می‌سنجد. در این آزمون تصور شما از خود و تصوری كه دوست دارید از خود داشته باشید و آنچه كه هستید و آنچه دوست دارید باشید، مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای آنكه بدانید چه تصوری از خود دارید و فاصله آنچه هستید با آنچه دوست دارید باشد چقدر است می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چقدر آن چیزی که دوست دارید هستید؟

رغبت سنج
جان هالند

رغبت سنج

این آزمون علائق و رغبت‌های شما به مشاغل و رشته‌ها و زمینه‌های شغلی را مورد سنجش قرار می‌دهد. این آزمون شخصیت شما را در شش حیطه مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به شما می‌گوید که دارای چه تیپ شخصیتی هستید و به درد چه شغل‌هایی می‌خورید. برای اینکه بدانید در چه محیط‌های شغلی موفق‌تر هستید، در این آزمون شرکت کنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراک بگذارید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چه علایقی دارید؟

ریون کودکان و نوجوانان
جان ريون

ریون کودکان و نوجوانان

آزمون ریون نوجوانان كه میزان بهره هوشی شما را می‌سنجد. این آزمون میزان IQ یا بهره هوشی شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون در دو گروه كودكان و نوجوانان طراحی شده است. اگر می‌خواهید میزان بهره هوشی خود را در یك جامعه نرمال بسنجید، می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چقدر باهوش هستید؟

سبک های یادگیری کلب
دیوید کلب

سبک های یادگیری کلب

آزمون سبك یادگیری كلب كه شما را در چهار سبك یادگیری مورد سنجش قرار می‌دهد تا سبک یادگیری شما مشخص گردد. اگر تمایل دارید سبك و شیوه درس خواندن و یادگیری خود را بدانید می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چگونه بهتر یاد می گیرید؟

سرسختی
دوبرا کوشابا

سرسختی

سخت‌كوشی یا سرسختی روانی یكی از شاخص‌ها های مهم موفقیت می‌باشد انسان‌های سخت‌كوش به همراه استعداد و توانمندی خود به درجات بالای موفقیت نائل می‌گردند برای سنجش این ویژگی مهم موفقیت یعنی سخت‌كوشی می‌توانید در این آزمون شركت كنید و میزان سخت‌كوشی خود را بدانید. برای یادگیری بیشتر می‌توانید با مشاور خود مشورت كنید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چقدر سخت کوش هستید؟

سطوح نیازهای مازلو
آبراهام مازلو

سطوح نیازهای مازلو

این آزمون به سنجش سطوح نیازهای شما در پنج سطح می‌پردازد. تا میزان انگیزه شما را مورد بررسی قرار دهد.علت رفتار همه ما برگرفته از نوع نیاز ما می‌باشد. ابراهم مازلو نیازها را در پنج سطح طبقه‌بندی می‌كند. نوع سطح نیاز شما بیانگر نوع شخصیت شماست. برای اینكه بدانید در كدام سطح از نیازهای پنجگانه مازلو هستید می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاورتان به اشتراك بگذارید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که انگیزه هایتان در چه سطحی است؟

عزت نفس
استنلی كوپر اسميت

عزت نفس

این آزمون به سنجش میزان عزت نفس یا خودارجمندی شما می‌پردازد. انسان‌ها دارای عزت نفس انسان‌های متعادل، شاد و موفقی هستند. عزت نفس میزان ارج نهادن به خود و قبول داشتن خود با همه ویژگی‌های انسانی است. برای فهمیدن میزان عزت نفس خود می‌توانید در این آزمون شركت كنید و میزان عزت نفس خود در حیطه‌های مختلف را بدانید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چقدر خود را قبول دارید؟

هوش های چندگانه
هاوارد گاردنر

هوش های چندگانه

آزمون هوش‌های چندگانه گاردنر این آزمون استعداد و توانمندی شما را در هفت نوع هوش مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به شما می‌گوید كه در كدام هوش‌ها توانمندتر می‌باشید. نوع تصور و خودآگاهی شما در پاسخ به این آزمون بسیار مهم می‌باشد. اگر می‌خواهید بدانید در كدام یك از حوزه هوش‌های چندگانه توانمندتر هستید، در این آزمون شركت كنید و برای آشنایی با انواع هوش‌ها و بازخورد نتیجه آزمون با مشاور خود مشورت كنید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چه نوع هوش هایی دارید؟

هوش هیجانی
دانیل گلمن

هوش هیجانی

در این آزمون شما می‌توانید میزان توانمندی خود را در میزان آگاهی از هیجانات و احساسات خود و دیگران بدانید و توانایی خود در كنترل هیجانات و احساسات خود و دیگران را ارزیابی كنید. برای فهم این توانایی كلیدی موفقیت در زندگی در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید. و به این سوال اساسی پاسخ دهید که چقدر برخود تسلط دارید؟

این آزمون ها بر اساس نظریات روانشناسان زیر انتخاب و طراحی شده است

اندکی با این روانشناسان آشنا شویم

هاوارد گاردنر

هاوارد گارنر استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب چهارچوب های ذهنی و ارائه دهنده نظریه هوش های چندگانه است. او در سنجش هوش های چندگانه مشاوران را یاری می کند.

کارل راجرز

کارل راجرز روانشناس معروف حوزه شخصیت و نظریه پرداز در حوزه خودپنداره است. او با سنجش من واقعی و من آرمانی تصور افراد از آنچه هستند و آنچه که دوست دارند باشند را ارزیابی می کند.

استنلی کوپراسمیت

استنلی کوپراسمیت با طبقه بندی و ارزیابی عزت نفس یا خود ارجمندی در چهار بخش اجتماعی، عمومی، خانوادگی و تحصیلی این قابلیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

دوبرا کوشابا

خانم دوبرا کوشابا در موسسه خود که به جهت سنجش سرسختی روانی ایجاد شده است به دنبال سنجش سرسختی در سه زیر موضوع تعهد، کنترل و مبارزه جویی بوده و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

جان ریون

جان ریون با طراحی یک آزمون به شیوه استدلال بصری برای کودکان و نوجوانان، مشاوران را در اندازه گیری بهره هوشی دانش آموزان یاری می کند.

دانیل گلمن

دانیل گلمن نویسنده کتاب هوش هیجانی است. او مشاوران را در شناخت و کنترل هیجانات خود و دیگران (دانش آموزان) یاری می کند

دیوید کلب

دیوید کلب با ارائه نظریه سبک های یادگیری تجربی، سبک یادگیری دانش آموزان را در چهار گروه فکر کردن، مشاهده کردن، احساس کردن و انجام دادن ارزیابی و مشاوران را در هدایت تحصیلی بهتر دانش آموزان یاری می کند

جان هالند

جان هالند با ارائه نظریه رغبت سنج و سیاهه مشاغل معروف خود در شش تیپ شخصیتی جستجوگر، واقع گرا، هنری، اجتماعی، کارآفرین و قراردادی مشاوران را در مشاوره شغلی یاری می نماید.

...

یک دمو ببینید

  • یک دمو از یک سامانه فرضی را ببینید و با انجام آزمون رغبت سنج به صورت رایگان این سامانه را تجربه کنید

نسخه دمو